Tag Archives: berlin

Berlin by chance and life moments

Took a few days off to explore one of the leading cultural capitals in today’s Europe – on my way to another, Basel, where I teach peace at the World Peace Academy.

Once again, I’m taken aback by the intensity of culture and history in Berlin. Not only 600 art galleries but art everywhere, not the least street art.

It’s important to experiment and grab the moment. I had my iPhone and Nikon D 7000 with me. I shot this one out of the train window on my way from Friedrichsstrasse to Nature Park Schöneberger Südgelände:

SiloStructure1_PhSh
© Jan Oberg 2013

The more I looked at it Continue reading

Framtidens Lund får inte bli en high-tech oas i en kulturell öken!

Tryckt på debattsidan i
Skånska Dagbladet, 26 juli 2012

Stickord som ESS, Max 4, Medicon Village, Gateway, Science Village – och Ideon, förstås – vittnar om att man i Lund har stora planer om att bli ett ledande europeisk high-tech vetenskapscenter.

Det är spännande och rikt på visioner – det kopplar universitet till näringsliv till internationellt avancerat naturvetenskaplig forskning och utveckling till turism till konferensliv till ökad integration över Öresund och övriga världen i en globaliseringens tidevarv.

I den helt nya stadsdelen Bruunshög skall, när allt stort har blivit verklighet kring 2050, upp till 50.000 nya Lundabor leva och arbeta.

Under april kunde man i Gamla Stationshuset se en utställning med idéer om allt detta i text och bild skapade av fyra arkitektfirmor. Mycket spännande i sig! Första spadtaget ska enligt planen tas vid årsskiftet 2014/2015.

Vi välkomnar givetvis visionen, stor och djärv som den är. Lund har levt tillräckligt länge på lagerbladen. Vår stad har unika kvalitéer och man befrämjar inte dess intressen genom att enbart vårda existerande sevärdheter – den museala filosofin. Lunds framtid består självfallet i att profilera sig på ett sätt som drar till sig människor från alla världsdelar och “all walks of life” och ger dem något unikt – framtidsverkstadens filosofi.

Men då ställer vi oss frågan: Ska Lund bara bli världsberömt som high tech “nördarnas” superdynamiska centrum? Vilken “image” – och därmed vilken ny verklighet – ska Lund bli? Continue reading