Monthly Archives: August 2012

“Hoppets Afrika – Unga kvinnor och män från Burundi, Afrikas hjärta”

Ny utställning….

Vernissage lördagen den 8 september 12-17
Öppet 8 – 22 september 2012 – 10:00-18:00
Willys Ram, St. Petri Kyrkogata 11, Lund

På Kulturnatten den 15 september öppet 12:00-24:00

Öberg FotoGrafik

Burundi – okänt men intressant
Burundi har varit igenom ett antal folkmord, senast på 90-talet där 300.000 dog och många barn och unga blev föräldralösa. Under 10 år har landet genomgått en freds- och försoningsprocess som är långt mer lyckad än t ex den i det forna Jugoslavien.

Burundi är värt att stödja. Afrika som helhet är på väg upp!

Människorna brottas med problem av alla de slag i vardagen – korruption, sjukdom, AIDS, översvämningar, eländig infrastruktur, etc. Det är extremt mycket våld mot kvinnor i vardagen. Men det finns också en livsglädje, tid för varandra och värme mot den främmande, som jag uppskattar som en positiv kontrast till den västvärld jag kommer ifrån.

Guillone1_fb

Guillone # 1, Burundi
© Jan Oberg 2012

Continue reading

A meditation – Water Lilies

Here is a nice raw photo of Nature’s beauty. Artists – not the least Monet – has been fascinated by water lilies and so am I.

_mg_5515

Jan Oberg Water Lilies 2010 (raw)

It would be easy to crop it for instance at the far end where there is a bit of the sky and clouds. That bit could be enlarged, sharpened and perhaps saturated a little – and you would have a nice picture, postcard-like, decorative and surely it would provide many people with a sense of beauty and joy.

It would not be very original or inventive, however; you’ve seen that sort of picture so many times before. Continue reading

Framtidens Lund får inte bli en high-tech oas i en kulturell öken!

Tryckt på debattsidan i
Skånska Dagbladet, 26 juli 2012

Stickord som ESS, Max 4, Medicon Village, Gateway, Science Village – och Ideon, förstås – vittnar om att man i Lund har stora planer om att bli ett ledande europeisk high-tech vetenskapscenter.

Det är spännande och rikt på visioner – det kopplar universitet till näringsliv till internationellt avancerat naturvetenskaplig forskning och utveckling till turism till konferensliv till ökad integration över Öresund och övriga världen i en globaliseringens tidevarv.

I den helt nya stadsdelen Bruunshög skall, när allt stort har blivit verklighet kring 2050, upp till 50.000 nya Lundabor leva och arbeta.

Under april kunde man i Gamla Stationshuset se en utställning med idéer om allt detta i text och bild skapade av fyra arkitektfirmor. Mycket spännande i sig! Första spadtaget ska enligt planen tas vid årsskiftet 2014/2015.

Vi välkomnar givetvis visionen, stor och djärv som den är. Lund har levt tillräckligt länge på lagerbladen. Vår stad har unika kvalitéer och man befrämjar inte dess intressen genom att enbart vårda existerande sevärdheter – den museala filosofin. Lunds framtid består självfallet i att profilera sig på ett sätt som drar till sig människor från alla världsdelar och “all walks of life” och ger dem något unikt – framtidsverkstadens filosofi.

Men då ställer vi oss frågan: Ska Lund bara bli världsberömt som high tech “nördarnas” superdynamiska centrum? Vilken “image” – och därmed vilken ny verklighet – ska Lund bli? Continue reading